เรื่องต้องแชร์ : วางรูปคนตายตรงไหนดี? ผิดจุดผลเสียถึงชีวิตได้

ความตายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคน เรื่องที่หลายๆ คนสงสัยอยู่บ่อยครั้ง ก็คงเป็นเรื่องของรูปคนตาย ว่าควรจะจัดวางอย่างไรดี