“กรมการค้าฯ” ห้ามจานด่วนขึ้นราคา

ร้านขายอาหารจานด่วน ไม่สามารถปรับราคาขายเกินความเป็นจริงได้ เพราะกรมการค้าภายในระบุเพิ่มต้นทุนไม่ถึง 1 บาท หากเปรียบเทียบกับราคาก๊าซหุงต้มที่ขึ้นราคา