คพ.เตือน! อย่าสัมผัสสาหร่ายบลูมอาจเกิดผื่นคัน

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เตือนช่วงหน้าร้อนหากพบปัญหาสาหร่ายบลูม ตามแหล่งน้ำไม่ควรสัมผัสน้ำเพราะอาจทำให้เกิดผื่นคันได้