ทางหลวงเปิดใช้ถนน เชียงใหม่-เชียงราย ช่วงดอยสะเก็ดได้แล้ว

กรมทางหลวง แจ้งเส้นทางที่ถูกน้ำท่วม ยังมีอีก 3 เส้นทาง ส่วนที่ถูกดินโคลนถล่ม มีอีก 2 เส้นทาง ส่วนถนนเชียงใหม่-เชียงราย ช่วงดอยสะเก็ด ที่ถูกน้ำกัดเซาะ สามารถเปิดให้บริการได้แล้ว