ราชทัณฑ์ เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง กราบเท้าบุพการี

กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการสำนึกรักบุพการี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ทำกิจกรรม “กราบเท้า ล้างใจ… สำนึกในพระคุณแม่”

ราชทัณฑ์ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัด Big Cleaning Day รอบอาคารราชทัณฑ์

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในจัดกิจกรรม “จิตอาสาราชทัณฑ์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

“อธิบดีราชทัณฑ์” สั่งย้าย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย หลังปล่อยนักโทษหนี

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ มีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาหาข้อบกพร่อง เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย หลังปล่อยให้มีนักโทษหลบหนี พร้อม สั่งย้ายผู้บัญชาการเรือนจำไปปฏิบัติหน้าที่ประจำกรมไว้ก่อน