เอาจริง! สั่งปูพรมตรวจปรับค่าจ้างขั้นต่ำ เริ่ม1 เม.ย.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สั่งพนักงานตรวจแรงงาน ปูพรมตรวจสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ กำกับให้นายจ้างปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำตามอัตราใหม่ที่บังคับใช้ 1 เมษายน 2561 หากพบนายจ้างไม่ปฏิบัติตามมีความผิด