สหกรณ์รถไฟฯ! ยื่นถอดถอนคกก.ใน 15 วัน

กลุ่มธรรมาภิบาล และสมาชิกผู้เสียหายในสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ เข้ายื่นหนังสือถึง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรียกร้องให้ถอดถอนคณะกรรมการภายใน 15 วัน