เปิดเบื้องหลัง ! โยกอธิบดีปศุสัตว์เข้ากรุ เซ่นงานอืด-โกงวัคซีนหมาบ้า

มติคณะรัฐมนตรีโยกย้ายอธิบดีกรมปศุสัตว์ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ หลังพบว่าการทำงานมีปัญหา และผลจากการทุจริตจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า