“อนุพงษ์” ฟุ้งประชาชนให้ผลตอบรับ “ไทยนิยมยั่งยืน” ดีคาดได้งบเพิ่มเดือนหน้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ผลตอบรับในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และเตรียมเริ่มดำเนินการในระยะที่ 2 คาดว่า จะได้งบประมาณมาดำเนินการในเดือนเมษายนนี้