จับตา ครม.อนุมัติงบพัฒนาอีสานใต้ กว่า 2 หมื่นล้าน

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีและประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งเตรียมขออนุมัติงบประมาณกว่า 20,700 ล้านบาทให้พิจารณาด้วย