ครม.ไฟเขียว รถไฟความเร็วสูงเชื่่อม 3 สนามบิน จ่อดึงเอกชนร่วมลงทุน

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพุธ ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”