ผู้ว่าเชียงรายย้ำ! จัดซื้อจัดจ้างในจังหวัดต้องโปร่งใส

ในวันที่ 30 มีนาคมนี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ไม่อนุมัติโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์ช้างคู่บารมีพญามังราย โดยจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยืนยัน หากยังเป็นพ่อเมืองเชียงราย จะไม่ยอมให้โครงการในจังหวัดเชียงรายที่ไม่มีความโปร่งใสผ่านการพิจารณาอย่างเด็ดขาด