กทม.ชี้ หารือแล้ว 2 ครั้ง ยังไม่รู้ใครเจ้าภาพดูแล “อนุสาวรีย์ชัยฯ”

ผอ.สำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยที่ผ่านมาเขตราชเทวี เข้าไปดูแลทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์เล็กๆ น้อยๆ แต่หากปรับปรุงใหญ่ใช้งบประมาณสูง กทม.ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากพื้นที่อนุสาวรีย์สมรภูมิ ยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ของใคร