ยังมีอีก! รวมแล้ว15 แห่ง “อนุสาวรีย์แห่งชาติ” ในกทม. ยังไม่มีเจ้าภาพหลัก ดูแล

นอกจาก “อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ” ที่ยังไม่มีเจ้าภาพหลักดูแลรับผิดชอบแล้ว ทางกทม.ยังได้ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่า ยังมี “อนุสาวรีย์แห่งชาติ” อีก 14 แห่ง ในพื้นที่ กทม. ที่ยังไม่มีหน่วยงานหลักเข้ามารับผิดชอบเช่นกัน