อบต.พิมาน เมินน้ำมันแพง หนุนใช้น้ำมันยางนาเติมรถไถ ประหยัดกว่า 3 เท่า

มีข่าวดีสำหรับเกษตรกรในช่วงที่น้ำมันมีราคาแพง ล่าสุดน้ำมันยางนา สามารถใช้ทดแทนน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรได้แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ และที่สำคัญยังประหยัดกว่าถึง 3 เท่า

เมินน้ำมันแพง หนุนใช้น้ำมันยางนา เติมรถไถการเกษตร

อบต.พิมาน จ.นครพนม เมินน้ำมันแพง หนุนใช้น้ำมันยางนา เติมรถไถการเกษตร พิสูจน์แล้วใช้งานได้จริง ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เร่งต่อยอดเพิ่มปริมาณการผลิต