“ประยุทธ์” รับพลั้งปากสั่งท้องถิ่นจัดหลักสูตรอบรมก่อนเลือกตั้ง หวังประชาชนรับรู้

“นายกรัฐมนตรี ” เผย พลั้งปากสั่งท้องถิ่นจัดหลักสูตรอบรมก่อนเลือกตั้ง หวังเพียงให้ประชาชนรับรู้หลักการ ยันรัฐบาลไม่มีฐานเสียง อยู่ตรงกลาง ยอมรับ หวั่นช่วงปลดล็อควุ่นวาย ขออย่าฟังนักการเมืองมาก

“ติวเข้ม “หัวหน้าหน่วยตำรวจน้ำทั่วประเทศรับประมงผิดกฎหมาย

กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดฝึกอบรม เพิ่มความรู้ความ ในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ให้กับข้าราชการในสังกัด