สาธารณสุข จัดอบรม ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่จิตอาสาและประชาชนทั่วไป เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร. 10

กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพจิตอาสาและประชาชนทั่วไป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561