กระจายความรู้! “สมาคมฟุตบอล” จับมือ “ศธ.” ส่ง “ครู” อบรมโค้ชฟุตบอลพัฒนาเยาวชน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประสาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ร่วมส่งบุคลากรครูร่วมอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนฟุตบอล เพื่อนำความรู้พัฒนาเยาวชนในระดับโรงเรียน