ปลอดภัยไว้ก่อน! กฟน.อบรมใช้ไฟฟ้า 60 ชุมชน

การไฟฟ้านครหลวงหน่วยงานที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จัดอบรมให้ความรู้การใช้ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ 60 ชุมชน