สถาบันอิศรา เปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงฯ ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 8

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8