กรมอุทยานฯ เตือนอพยพ “ลิง” สร้างนิคมตามเกาะ เสี่ยงผิดกฎหมาย

อธิบดีกรมอุทยานฯ เตือนข้อเสนออพยพลิงสร้างนิคมใหม่ บนเกาะต่างๆ เสี่ยงผิดกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ ล่าสุดชุมชม 183 แห่ง กำลังพบวิกฤติจากลิง