สหภาพยุโรปยังคงไม่มีทางออกวิกฤตผู้อพยพทางทะเล

สหภาพยุโรปยังคงไม่สามารถสรุปมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤติผู้อพยพทางทะเลได้ หลังการประชุมฉุกเฉินระหว่าง 16 ชาติสมาชิก ขณะที่ก็ยังมีเรือช่วยเหลือผู้อพยพทางทะเลลอยลำรอจอดเทียบท่าประเทศยุโรป