“อภัยภูเบศร” บุกตลาดสมุนไพรไทย เพิ่มมูลค่าแก่เกษตรกร

ปัจจุบันสมุนไพรไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพราะมีสรรพคุณต่างๆ มากมาย ซึ่งหัวใจหลักของสมุนไพรแต่ละชนิดมาจากเกษตรกรไทย ชมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่เป็นที่นิยมอย่างมาก ติดตามได้จากรายงาน