ศรัทธาแรงกล้า! “ชาวดอย” อ.อมก๋อย คว้าจอบ-เสียมช่วยสร้างวัด

ชาวเขาในหมู่บ้านยองแหละ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยกันขุดดินสร้างวัดในหมู่บ้าน หลังปวารณาตนเป็นชาวพุทธ พร้อมระดมเงินสร้างศาลาและหลังคาวัด