มีงานเข้า! “อมร”โอด ถูกยึดที่มรดกเซ่นคดีปิดสนามบินปี 51

รายการ เจาะลึกทั่วไทย ToNight วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 21.00 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”