สั่งย้าย! ผอ.โรงเรียนบ้านตานี ปมอมเงินค่าอาหารเด็ก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เตรียมลงโทษเทศบาลตะพานหิน หลังสอบสวนปมทุจริตค่าอาหารเด็กล่าช้า ขณะที่ ผอ.โรงเรียนบ้านตานี ที่สุรินทร์ ถูกย้ายแล้ว หลังเบิกงบค่าอาหารเด็ก จนเกือบเกลี้ยงบัญชี