ชี้! น้ำปลาไทยมีเพียง 1 ราย ที่ถูกกักกัน-ไม่ได้ถูกห้ามนำเข้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ น้ำปลาไทยถูกจัดอยู่ในบัญชี Import alert #16-120 เพียง 4 บริษัทเท่านั้น ในกรณีล่าสุดนั้น มีเพียงบริษัทเดียว ที่ถูกกักกัน แต่ไม่ได้ถูกห้ามนำเข้า