เร่ง! เก็บคืน-ควบคุม-ทำลาย “ยาวาลซาร์แทน” รักษาความดัน หัวใจ พบสารก่อมะเร็ง

หลังจาก อย. เรียกเก็บคืน “ยาวาลซาร์แทน” ซึ่งเป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ จำนวน 5 ตำรับ ที่พบวัตถุดิบปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง อย. ขอให้ผู้ใช้ยาอย่าวิตกกังวล แนะ ควรนำยาไปเปลี่ยน