หน้าที่ “พุทธศาสนิกชน” พึงกระทำ “วันวิสาขบูชา”

เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เราชาวพุทธทุกคนก็มักจะถือโอกาสเข้าวัดทำบุญกันเป็นประจำ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ขอพรให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนั้นคือ “วันวิสาขบูชา”