“อลงกรณ์” เฟดการเมือง ลุยวิถีพอเพียง

หลังเฟดตัวจากถนนการเมือง นายอลงกรณ์ พลบุตร ก็ผันตัวไปใช้ชีวิตเป็นเกษตรกร อยู่ท่ามกลางธรรมชาติกับหลายโครงการที่กำลังเดินหน้าและหลายโครงการเริ่มสำเร็จเป็นรูปเป็นร่าง