อลังการ! ช้าง 19 เชือก แห่เทียนกองผ้าป่ายาวกว่า 1 กิโลเมตร

ชาวบ้านโพนเงิน ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จัดขบวนแห่เทียนและกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีทอดถวายเทียนและหล่อเทียนกลางพรรษา โดยนำช้างจำนวน 19 เชือก แต่งองค์ทรงเครื่องร่วมงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ขบวนแห่มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร