น้องอดุลย์พร้อมครอบครัว สวดขอบคุณพระเจ้า ให้จ่าแซม

น้องอดุลย์ สวดขอบคุณพระเจ้า และได้กล่าวขอบคุณรัฐบาล เอกชน ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ทั้งไทยและต่างประเทศที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง 13 คน