ชาวฟิลิปปินส์เฮ ! ‘ดูแตร์เต’ ลงนามกฎหมายผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาฟรี

ผู้นำฟิลิปปินส์ลงนามกฎหมายบริการสุขภาพสำหรับชาวฟิลิปปินส์ที่มีอาการป่วยทางจิต สามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย