สิงห์บุรี เด็ก นร. อ้วนออกกำลังกายคึกคัก

เด็กนักเรียนในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี มีร่างกายอ้วนเกินมาตรฐาน ทำให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมหัวข้อ “สุขภาพดีเริ่มที่ตัวเรา” โดยนัดแนะเด็กๆ ทำกิจกรรมกันทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน