ศาลนักการเมือง นัดชี้ชะตาคดีสุรพงษ์ออกพาสปอร์ตให้ทักษิณ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดอ่านคำพิพากษาคดีนายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกหนังสือเดินทางให้นายทักษิณ ชินวัตร โดยมิชอบ