ไม่ธรรมดา! กล้วยต้นเดียวออก 2 เครือ 3 หัวปลี!

ชาวบ้านตำบลคุยบ้านโอง จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อกล้วยหอมมาปลูกพันธุ์แคระธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา ปลูกไปแล้ว ต้นเดียวออก 2 เครือ 3 หัวปลี