สุดประหลาด….! เกิดพายุหมุนพร้อมกันบนโลก 10 ลูก

นักวิชาการเกิดความประหลาดใจเมือเห็นภาพ กราฟฟิกพายุที่ปรากฎบนแผนที่โลก มีฝนเขตร้อนที่ก่อตัวสร้างพลังงานพร้อมๆ กันมากถึง 10 ลูกในเวลาเดียวกัน