จนท.เร่งระบายน้ำ หลังอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก เพิ่มขึ้นเกือบเต็มความจุ

เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำลงสู่คลองส่งน้ำ วันละประมาณ 180,000 ลูกบาศ์กเมตร หลังอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก จังหวัดสกลนคร มีระดับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก ฝนตกต่อเนื่อง