ชายรอบเอวเกิน 36 นิ้ว -หญิงเกิน 32 นิ้ว จัดเป็นโรคอ้วนลงพุง!!

โรคอ้วนลงพุง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดอันตรายถึงชีวิต แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีห่างไกลโรค