เทศกาลสับปะรดดีทั่วไทยฯ ขนของเด็ดมาให้ชิมที่ อ.ต.ก.

อ.ต.ก. จัดงาน “เทศกาลสับปะรดดีทั่วไทยฯ” ส่งเสริมบริโภคสับปะรดสด หวังช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตล้นตลาด แก้ปัญหาราคาตก

อ.ต.ก. จัดงาน “Thai Fruit Good Taste” ตอกย้ำเบอร์หนึ่งตลาดผลไม้พรีเมียมระดับโลก

อ.ต.ก. จัดงาน “Thai Fruit Good Taste” ตอกย้ำเบอร์หนึ่งตลาดผลไม้พรีเมียมระดับโลก พร้อมเปิดตัว “น้อง BEST อ.ต.ก” ขยายบริการขายทางออนไลน์ รองรับผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์4.0