บุกยึดยาสมุนไพรไม่มี อย.ภายใน “วัดสิทธิโชค” โดนชาวบ้านร้องเรียน

เจ้าหน้าที่กอ.รมน.ตรัง ร่วมกับสาธรณสุขตรัง บุกยึดยาสมุนไพรไม่มี อย.ที่วัดสิทธิโชค อ.ห้วยยอด พร้อมส่งตรวจรอผลจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อหาสารอันตราย