สิ้นสุดการรอคอย! ปู่คออี้ 107 ปี ได้สัญชาติไทย สิทธิตกถึงลูกหลานด้วย

ปู่คออี้ วัย 107 ปี ผู้นำทางจิตวิญญาณกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผืนป่าแก่งกระจาน ได้รับสัญชาติไทยแล้ว พร้อมได้สิทธิ์ตามพลเมืองไทยทุกประการ และยังตกทอดถึงลูกหลานด้วย