สด! ความสำเร็จโครงการรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา

ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเข้าพรรษา ในทุกๆปี จะมีการรณรงค์กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาซึ่ง สสส. ให้คำแนะนำ และเดินหน้าโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดปัญหาความรุนแรงและอื่นๆ อีกหลายด้าน แสดงถึงความสำเร็จในการงดเหล้า

รัฐบาล รณรงค์งดดื่มสุราตลอดเข้าพรรษา

รัฐบาล รณรงค์คนไทยงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 11,000 ล้านบาท จับมือทุกหน่วยงานจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

หน้าที่ “พุทธศาสนิกชน” พึงกระทำ “วันวิสาขบูชา”

เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เราชาวพุทธทุกคนก็มักจะถือโอกาสเข้าวัดทำบุญกันเป็นประจำ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ขอพรให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนั้นคือ “วันวิสาขบูชา”

1 2