แพทย์ไขข้อข้องใจ! ห้างฯเคลื่อนย้ายร่าง “พล.ต.อ.สล้าง”

แพทย์ไขข้อข้องใจของห้างฯเคลื่อนย้ายร่าง “พล.ต.อ.สล้าง” หลักการทั่วไปการช่วยเหลือนอกโรงพยาบาลมีข้อกำหนดหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเหตุการณ์นั้นๆ แต่การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทีมต้องผ่านการฝึกฝนพอสมควร