เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ วอน DSI รับคดีตรวจสอบคดีทุจริตเงินคนพิการเป็นคดีพิเศษ [คลิป]

เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ยื่นหนังสือร้อง DSI ขอให้เข้าตรวจสอบ กรณีการทุจริจเงินสนับสนุนคนพิการทั่วประเทศ หลังเห็นว่าคดีมีความซับซ้อน