เมียนมาจัดเจรจาสันติภาพกับกลุ่มชาติพันธ์ุครั้งที่ 3

เมียนมามักเผชิญปัญหากลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มในประเทศ ขณะที่การเจรจาสันติภาพครั้งล่าสุด ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาชี้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธเป็นฝ่ายที่ทำให้ประเทศถอยหลัง

นัยยะแฝงเฟ้นหา “เวทีเจรจาสันติภาพ” ทรัมป์-คิม จอง อึน

การเลือกสถานที่จัดการเจรจาทางการทูตมีนัยยะแฝงที่สำคัญในเชิงสัญลักษณ์ การเฟ้นหา “เวทีเจรจาสันติภาพ” จึงมีปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต้องพิจารณา