นักวิชาการเชื่อผลเลือกตั้งมาเลย์กระทบเจรจาสันติสุขใต้เล็กน้อย

นักวิชาการเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของมาเลเซีย มีผลกระทบกับการพูดคุยสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงเล็กน้อย