สมาชิกเครือจักรภพมีมติรับรอง ‘เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์’ ให้ทรงเป็น ‘ประมุขแห่งเครือจักรภพ’ พระองค์ใหม่

53 ชาติสมาชิกเครือจักรภพมีมติรับรอง ‘เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักร’ ให้ทรงเป็นประมุขแห่งเครือจักรภพพระองค์ต่อไป ซึ่งตำแหน่งประมุขแห่งเครือจักรภพนั้น ไม่ใช่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดราชบัลลังก์ของราชวงศ์วินด์เซอร์แห่งอังกฤษ เพราะตำแหน่งนี้จะให้ผู้นำสมาชิกทั้ง 53 ประเทศ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดำรงตำแหน่ง