เปิดใจ “เจ๊ติ๋มทีวีพูล” หลังศาลเคาะชนะ “คดีทีวีดิจิทัล”

หลังศาลปกครองกลางเห็นชอบให้นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย หรือ ติ๋ม ทีวีพูล สามารถเลิกสัญญาประกอบกิจการทีวีดิจิทัลได้นั้น