เพื่อไทย แนะ วิษณุ ให้เกียรติพรรคการเมือง คือ ให้เกียรติประชาชน

อนุสรณ์ แนะนำ รองนายกฯ วิษณุ หากจะเชิญพรรคการเมืองพูดคุย หารือ ควรเปิดเผยหัวข้อที่จะไปคุย ไม่ควรมีวาระแอบแฝง อีกทั้งต้องรู้จักให้เกียรติพรรคการเมืองมากกว่านี้